Aktuali informacija būsimų priešmokyklinukų tėvams!

Informuojame, kad šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, jau nuo liepos 1 d. gali teikti prašymus-paraiškas dėl nemokamo maitinimo mokykloje ir dėl paramos mokinio reikmėms įsigyti. Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje gyvena. Prašymai gali būti teikiami elektroniniu būdu, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt).

          Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, o dėl mokinio reikmenų įsigijimo – iki spalio 5 d.

          Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmėms įsigyti – 78 Eur, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip:

 • 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio – 187,50 Eur;
 • 2 valstybės remiamų pajamų dydžio – 250,50 Eur, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais:
  • ligos,
  • nelaimingo atsitikimo,
  • netekus maitintojo,
  • kai motina ar tėvas vieni auginą vaiką (vaikus),
  • kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar
   bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo
   yra neįgalus.

 Svarbu žinoti, kad teisę į nemokamus pietus turi visi priešmokyklinukai ir pirmokai nepriklausomai nuo šeimos pajamų. Jeigu šeimoje auga ne tik priešmokyklinukai ir pirmokai, bet ir vaikai, kurie mokosi vyresnėse klasėse, kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams pildoma viena bendra prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams forma, nurodant pajamas.  

 Prašome atkreipti dėmesį, kad priešmokyklinukams ir (ar) pirmokams nemokami pietūs bus skiriami tik užpildžius prašymą-paraišką.

Socialinės paramos skyriaus informacija