Apie mus

 

 

Darželis – atvira visuomenei, nuolatinei kaitai įstaiga, kurioje vyrauja tolerancija bei pagarba vienas kitam, mokanti mokytis ir mokyti.

 

Darželinukas – žingeidus, kūrybingas, sugebantis savarankiškai apsispręsti, žinantis savo teises ir pareigas.

 

Pedagogas – profesionalus patarėjas. Jo veiklos kokybė – visos įstaigos veiklos kokybė ir prestižas.

 

Tėvai – aktyvūs ugdymo proceso ir įstaigos veiklos dalyviai.