Grupės

Boružėlių grupė

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtojos: Rasa Leščevičienė, Valė Gylienė.

Auklėtojos padėjėja Genovaitė Vilbikaitienė.

Kodėlčiukų grupė

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtojos: Skirma Virbylienė, Vaidutė Lazdauskienė.

Auklėtojos padėjėja Sonata Sinkevičienė.

Pelėdžiukų grupė

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Nida Šimanauskienė.

Auklėtoja Rasa Merkšaitienė.

Auklėtojos padėjėja Rita Stanislovaitienė.

Žiogelių grupė

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtojos: Inga Sorakienė, Valė Gylienė.

Auklėtojos padėjėja Rima Aleksienė.

 

Bitučių grupė

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtojos: Daiva Navickienė, Alvyra Kasparaitienė.

Auklėtoja padėjėja Inga Venclovaitienė.

Zuikučių grupė

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtojos: Daiva Masteikienė, Rima Martinkevičienė,

auklėtojos padėjėja Dana Smilgienė

 

Smalsučių grupė

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Dialeta Bendoraitienė.

Auklėtoja Algima Duknevičienė.

Auklėtojos padėjėja Jūratė Valaitienė.

Skruzdėliukų grupė

Ankstyvojo amžiaus grupė

Auklėtojos: Birutė Karūnaitienė, Rasa Merkšaitienė.

Auklėtojos padėjėja Vida Baziliauskienė.