Grupės

Boružėlių grupė

 

    Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtojos: Rasa Merkšaitienė,    Valė Gylienė.

Auklėtojos padėjėja Genovaitė Vilbikaitienė.

Kodėlčiukų grupė

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtojos: Skirma Virbylienė, Vaidutė Lazdauskienė.

Auklėtojos padėjėja Sonata Sinkevičienė.

Pelėdžiukų grupė

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Nida Šimanauskienė.

Auklėtoja Algima Duknevičienė.

Auklėtojos padėjėja Rita Stanislovaitienė.

Žiogelių grupė

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtojos: Rasa Leščevičienė, Dialeta Bendoraitienė.

Auklėtojos padėjėja Rima Aleksienė.

 

Bitučių grupė

 Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtojos: Daiva Navickienė,  Alvyra Kasparaitienė.

Auklėtoja padėjėja Inga Venclovaitienė.

Zuikučių grupė

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtojos: Daiva Masteikienė,   Rima Martinkevičienė,

Auklėtojos padėjėja  Dana Smilgienė

 

Smalsučių lauko grupė

 Ikimokyklinio ugdymo grupė

Auklėtojos: Inga Sorakienė,        Dialeta Bendoraitienė.

Auklėtojos padėjėja Jūratė Valaitienė.

Skruzdėliukų grupė

Ankstyvojo amžiaus grupė

Auklėtojos: Birutė Karūnaitienė,   Valė Gylienė.

Auklėtojos padėjėja Vida Baziliauskienė.