Istorija

Šakių lopšelis-darželis ,,Klevelis“ buvo pastatytas 1980 metais. Pradėjo veikti 1981 m. rugsėjo 9 d.

Darželyje tuo metu veikė 12 grupių (2 lopšelio  ir 10 darželio grupių). Sumažėjus vaikų skaičiui, 1991m. prie darželio buvo įkurta globos grupė, kuri 2004 m. buvo iškelta į naujai atidarytus VšĮ Šakių vaikų globos namus. Nuo tada darželyje veikia 1 lopšelio, 4 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.  Nuo 2016 metų sausio 1 dienos įsteigta dar viena ikimokyklinio ugdymo grupė. Darželis yra 155 vietų. Ikimokyklinio ugdymo vaikų skaičius kiekvienais metais svyruoja.