Istorija

Šakių lopšelis-darželis ,,Klevelis“ buvo pastatytas 1980 metais. Pradėjo veikti 1981 m. rugsėjo 9 d.

Darželyje tuo metu veikė 12 grupių (2 lopšelio  ir 10 darželio grupių). Sumažėjus vaikų skaičiui, 1991m. prie darželio buvo įkurta globos grupė, kuri 2004 m. buvo iškelta į naujai atidarytus VšĮ Šakių vaikų globos namus. Nuo tada darželyje veikia 1 lopšelio, 4 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.  Nuo 2016 metų sausio 1 dienos įsteigta dar viena 8 ikimokyklinio ugdymo grupė. 2021 metų rugsėjo 1 d. atsidarė 9 mišri priešmokyklinio ugdymo grupė. Ikimokyklinio ugdymo vaikų skaičius kiekvienais metais svyruoja.