Skirkite 1,2%

Dėkojame visiems, kurie praeitais metais pervedė 1,2% savo pajamų mokestį ir taip parėmė mūsų įstaigą. Skirdami savo paramą, Jūs prisidėjote prie lopšelio-darželio veiklos tobulinimo: vaikų ugdymo(-si) sąlygų gerinimo, priemonių bei būtino inventoriaus įsigijimo, kuriant saugias interjero, edukacines aplinkas mūsų darželio vaikams.

Kreipiamės į Jus, dėl 1,2 procentų sumokėto pajamų mokesčio (GPM) skyrimo Šakių lopšeliui – darželiui „Klevelis“, nes Jūsų parama yra labai vertinga mūsų įstaigai. Tai padaryti galite užpildę prašymą elektroniniu būdu  VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)  iki 2021m. gegužės 3 d.

Rekvizitai 1,2 procentų paramai skirti:
Paramos gavėjo pavadinimas – Šakių lopšelis-darželis „Klevelis“.

Paramos gavėjo kodas – 190831586.

Adresas – Šaulių g. 20, LT – 71117, Šakiai.

Apie 1,2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėje: www.vmi.lt. Taip pat kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į lopšelio-darželio direktorę arba savo vaiko grupės auklėtoją.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG – TAI  PROCENTAI NUO TOS MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI.

 

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!

Šakių lopšelio-darželio ,,Klevelis“ bendruomenės vardu,

                                                                                                          direktorė Vilija Butikienė