Pedagogų gerosios patirties renginys

Vienas veiksmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas – dalijimasis metodine ir praktine darbo patirtimi.  Todėl kovo 30 d. Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ pedagogės dalyvavo renginyje  „Inovatyvios veiklos ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Gerosios patirties sklaida.”, kurio tikslas buvo dalintis įgytomis žiniomis bei gerąja darbo patirtimi su įstaigos pedagogais, stiprinant kolegialų bendradarbiavimą. Renginio metu direktorės pavaduotoja ugdymui Eglita Plaušinienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Inga Sorakienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. pedagogė Vaidutė Lazdauskienė,  priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogė Nida Šimanauskienė ir ikimokyklinio ugdymo vyr. pedagogė Algima Duknevičienė įstaigos pedagogėms perteikė įgytas dalyvaujant įvairiuose mokymuose bei seminaruose žinias, pasidalino pažangiomis inovatyviomis pedagoginėmis praktikomis, ugdymo metodais bei ugdymo priemonių taikymo galimybėmis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Renginio metu visos aktyviai diskutavo,  dalinosi gerąja patirtimi, bei nusprendė, jog tokio pobūdžio renginiai yra labai reikalingi.