I-oji vieta respublikiniame metodinių priemonių ir jų aprašų konkurse „Metodų mugė: Žaidimų vaivorykštė“

       Mūsų darželio pedagogės Inga Sorakienė ir Dialeta Bendoraitienė gegužės mėnesį dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuotame respublikiniame metodinių priemonių ir jų aprašų konkurse „Metodų mugė: Žaidimų vaivorykštė“, kur pristatė savo sukurtas interaktyvias ugdomąsias priemones. Neseniai paaiškėjo, kad abi pedagogės respublikiniame konkurse pelnė I-ąją vietą. Sveikinam jas!

 

Vyr. ikimokyklinio ugdymo pedagogės Ingos Sorakienės sukurtos metodinės priemonės:

Pupos augimo ciklas: https://learningapps.org/display?v=pm9tqcyyt20

Pupos augimo ciklas: surask poras: https://learningapps.org/display?v=pdj6bowc320

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės–metodininkės Dialetos Bendoraitienės sukurtos metodinės priemonės:

Knygelės

Raidė I – https://www.storyjumper.com/book/read/81036015/5e85d2b2475e7

Raidė N – https://www.storyjumper.com/book/read/81036015/5e85d2b2475e7

Raidė Č – https://www.storyjumper.com/book/read/81036845/5e85d67d616fb

Dėlionės