Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021 METAI

Aiškinamasis raštas 2021 m IV ketv.

Mokėtinų sumų ataskaita IV ketv.

Forma Nr.2 MP 2021 m. IV ketv.

Forma Nr.2 Z 2021 m. IV ketv.

Forma Nr.2 S 2021 m. IV ketv.

Forma Nr.2 L 2021 m.IV k.

Forma Nr.2 K_2021 m.IV ketv..

Forma Nr.2 K 2021 m.III ketv.

Forma Nr.2 D 2021 m. III ketv.

Mokėtinų sumų ataskaita 2021 m.II ketv.

Aiškinamasis raštas 2021 m II ketv.

Biudžetinių išlaidų sąmata 2021 m. II ketv.

Forma Nr.2 D 2021m. II ketv.

Forma Nr.2 K+ 2021m. II ketv.

Forma Nr.2 L-ES 2021m. II ketv.

Forma Nr.2 Z 2021 m. II ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaitos 2021 I ketv.

2020 METAI

Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 IV ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020 III ketv.

2020m II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos.

Biudžeto išlaidų aiškinamasis raštas I ketv.

Forma Nr.2 D 2020.I ketv

Forma Nr.2 K 2020.I ketv

Forma Nr.2 S 2020.I ketv

Forma Nr.2 Z-1 2020.I ketv.

Forma Nr.2 Z-2 2020.I ketv

2019 METAI

Aiškinamasis raštas 2019m. IV ketv. (1)

Aiškinamasis raštas 2019m. IV ketv. (2)

Forma Nr.2 2019m. IV ketv. D

Forma Nr.2 2019m. IV ketv. K

Forma Nr.2 2019m. IV ketv. S

Forma Nr.2 2019m. IV ketv. Z(1)

Forma Nr.2 2019m. IV ketv. Z(2)

Aiškinamasis raštas 2019m III ketv. (1)

Aiškinamasis raštas 2019m III ketv.

Forma Nr.2 2019m III ketv. D

Forma Nr.2 2019m III ketv. K

Forma Nr.2 2019m III ketv. S

Forma Nr.2 2019m III ketv. Z(1)

Forma Nr.2 2019m III ketv. Z(2)

Aiškinamasis raštas 2019m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2019m. II ketv.

Forma Nr.2 2019m. II ketv. D

Forma Nr.2 2019m. II ketv. K

Forma Nr.2 2019m. II ketv. S

Forma Nr.2 2019m. II ketv. Z.(1)

Forma Nr.2 2019m. II ketv. Z.(2)

Aiškinamasis raštas 2019m. I ketv.

Aiškinamasis raštas 2019m. I ketv.

Forma Nr.2 2019m I ketv. D.

Forma Nr.2 2019 I ketv. K.

Forma Nr.2 2019 I ketv.S.

Forma Nr.2 2019m. I ketv. Z.

Aiškinamasis raštas 2018m IV ketv. KLEVELIS Biudž.išl. sąm.

Forma Nr. 2, 2018.12.31 Z

Forma Nr. 2, 2018.12.31 S 

Forma Nr. 2, 2018.12.31 K

Forma Nr. 2, 2018.12.31 D

Forma Nr.2 už 2018 III ketv. Z

Forma Nr.2 už 2018 III ketv. S

Forma Nr.2 už_ 2018 III ketv. K

Forma Nr.2 už 2018 III ketv. D

Aiškinamasis raštas 2018 m III ketv. Biudžeto išlaidų sąmata.

Forma Nr.2 už 2018m. II ketv. K

Forma Nr.2 už 2018m. II ketv. N.M.

Forma Nr.2 už 2018m. II ketv. S

Forma Nr.2 už 2018m. II ketv. Z

Aiškinamasis raštas 2018 m II ketv. Biudžeto išlaidų sąmata.

Forma Nr.2 už 2018 I ketv.D n. mait

Forma Nr.2 už 2018 I ketv. Z

Forma Nr.2 už 2018 I ketv.K

Forma Nr.2 už 2018 I ketv

Aiškinamasis raštas 2018 m I ketv.