Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės ataskaitos 2021m.

Aiškinamasis raštas už 2021 IV ketv.

Aiškinamasis raštas už 2021m.III ketv.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 2021 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. III.ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m.IIIketv.

Aiškinamasis raštas už 2021m.IIketv.

Finansavimo sumų likučiai Nr. 4 2021m.II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2021 m.II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2021m. II ketv.

Finansinė ataskaita 2021 I ketv.

Finansinės ataskaitos 2020m.

Finansinė ataskaita 2020 IV ketv

Finansinės ataskaitos 2020 III ketv

Finansinės ataskaitos 2020 II ketvirtis.

Finansinės ataskaitos 2020 I ketv.

Finansinės ataskaitos 2019 m.

IV Ketvirtis

Finansinė ataskaita 2019 IV ketvertis.

III Ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2019 III ketv. (1)

Aiškinamasis raštas 2019 III ketv. (2)

Finansinės būklės ataskaita 2019 III ketv. (1)

Finansinės būklės ataskaita 2019 III ketv. (2)

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 III ketv.

II Ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2019 II ketv. (1)

Aiškinamasis raštas 2019 II ketv. (2)

Finansinės būklės ataskaita 2019 II ketv. (1)

Finansinės būklės ataskaita 2019 II ketv. (2)

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 II ketv.

I Ketvirtis

Aiškinamasis raštas (1) 2019 I ketv.

Aiškinamasis raštas (2) 2019 I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 I ketv.(1)

Finansinės būklės ataskaita 2019 I ketv.(2)

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 I ketv.

 

Finansinės ataskaitos 2018 m.

Metinė ataskaita 2018

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 III ketv.

Finansavimo sumų likučiai Nr. 4 2018m III ketv

Aiškinamasis raštas už 2018 IIIketv.

Finansinės būklės ataskaita 2018 III ketv.

 Finansavimo sumų likučiai Nr. 4 2018m IIketv

Aiškinamasis raštas už 2018 IIketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018.II ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2018m.IIketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2018m.Iketv.

Veiklos rezultatų ataskaita Nr. 2018-01ketv.

Aiškinamasis raštas už 2018 I ketv.

Finansavimo sumų likučiai Nr. 4 2018 m. Iketv

 

Finansinės ataskaitos 2017 m.

Aiškinamasis raštas už 2017 m.

Bendrasis sąskaitų planas.

Bendroji informacija, apskaitos politika.

Grynojo turto pokyčių  ataskaita 2017m.

Finansavimo sumos.

Finansinės būklės ataskaita 2017m.

F-P04-A-ZF (IT)

Gautinos sumos, pinigai.

Grynojo turto ataskaita 2017m.

Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas.

Informacija apie įsipareigojimų dalį.

Informacija pagal veiklos segmentus.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.

Nematerialiojo turto pastabos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Panaudos davėjas.

Panauda.

Pinigų srautų ataskaita 2017m.

Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.

 

Finansinės ataskaitos 2016 m.

Finansinės ataskaitos 2016m.

 

Finansinės ataskaitos 2015 m.

Finansinės ataskaitos 2015m.

 

Finansinės ataskaitos 2014 m.

Finansinės ataskaitos 2014m.

 

Finansinės ataskaitos 2013 m.

Finansinės ataskaitos 2013m.

 

Finansinės ataskaitos 2012 m.

Finansinės ataskaitos 2012m.