Korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa.

Pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę Nidai Šimanauskienei.

Informacija apie korupcijos prevenciją Šakių savivaldybėje www.sakiai.lt/go.php/Korupcijos_prevencija664833.

Korupcijos prevencijos programos:

Šakių lopšelios-darželio „Klevelis” korupcijos prevencijos 2021-2023 m. programa .

Šakių lopšelio-darželio „Klevelis”  korupcijos 2017-2020 m. prevencijos programa.

Šakių lopšelio-darželio „Klevelis” 2017-2020 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.

Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos:

Šakių lopšelio-darželio „Klevelis”2021 – 2023 m. korupcijos_prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2021 m. ataskaita.

Šakių lopšelio darželio „Klevelis” 2017-2020 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2020m. ataskaita.

Šakių lopšelio-darželio „Klevelis”2017-2020 m. korupcijos_prevencijos programos  priemonių plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaita.

Šakių lopšelio – darželio „Klevelis” 2017-2020 m. korupcijos_prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaita.

Šakių lopšelio-darželio „Klevelis” 2017-2020 m. korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaita.