Ugdymo(si) proceso organizavimas

 

Ugdome vaikus nuo 1-erių iki 7-erių metų. Dirbame 10,5 valandos (7.00-18.30 val.).  Veikia 12 val. darbo rėžimo grupė (7.00 val.– 19.00 val. ).

 

     Veikia 8  grupės:

  • ankstyvojo ugdymo: ,,Skruzdėliukai”,,,Boružėlės”;
  • ikimokyklinio ugdymo: „Kodėlčiukai”,,,Bitutės”, ,,Zuikučiai”, ,,Žiogeliai”, „Smalsučiai” (lauko grupė);
  • priešmokyklinio ugdymo : ,,Pelėdžiukai”.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 MOKSLO METAIS:

  1. Mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. birželio 9 d.;
  2. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.
  3. Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:
Atostogos Atostogos prasideda Atostogos baigiasi
Rudens 2020 m. spalio 26 d. 2020 m. spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) 2020 m. gruodžio 23 d. 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos 2021 m. vasario 15 d. 2021 m. vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) 2021 m. balandžio 6 d. 2021 m. balandžio 9 d.

 Lopšelyje – darželyje ugdymo (si) procesas orientuotas į visuminį vaiko ugdymą, skatinant komandinį darbą, tėvų įsitraukimą rengiant ir įgyvendinant projektus, kurie sudaro galimybes kurti šiuolaikiškas ugdymo (si) sąlygas, tobulinti ugdymo (si) procesą.

  Pagal parengtą veiklos programą vaikai dalyvauja įvairiuose mūsų įstaigoje organizuojamuose renginiuose ir akcijose. Esame nuolatiniai respublikinių ir rajoninių renginių, projektų dalyviai. Veikia  mokamas keramikos būrelis. Vyksta jogos užsiėmimai vaikams, kuriuos veda meninio ugdymo pedagogė. Diegiamos S. Kneipo sveikatinimo filosofijos, lauko pedagogikos, STEAM idėjos. Įdiegta informacinė sistema ,,Mūsų darželis”. Visa svarbi ir aktuali informacija talpinama internetinėje svetainėje www.sakiuklevelis.lt

,,Klevelis” siekia, kad ugdytiniai išaugtų:

smalsūs – viskuo besidomintys, mėgstantys tyrinėti, eksperimentuoti, išbandyti, norintys patirti, kaip yra iš tikrųjų.

orūs – suvokiantys, kokie jie yra, pasitikintys savimi ir kitais, atsakingi, sąžiningi, besilaikantys duoto žodžio.

sveiki – turintys kasdieninius švaros ir tvarkos įpročius, mėgstantys judėti, besirenkantys sveiką maistą, saugiai besielgiantys aplinkoje.

bendraujantys – suprantantys, kas yra gerai, kas blogai, turintys draugų, palankiai bendraujantys, besidalijantys žaislais, užjaučiantys, padedantys vieni kitiems.

kuriantys – lakios vaizduotės ir fantazijos, savitai reiškiantys įspūdžius, siūlantys naujas, netikėtas idėjas ir jas  įgyvendinantys.

VYKDOMOS PROGRAMOS: 

  • Šakių lopšelio – darželio ,,Klevelis” ikimokyklinio ugdymo(si) programa (naudojami ugdymo priemonių komplektai YGA-GA, PI-KA);
  • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (naudojamas ugdymo priemonių komplektas OPA-PA);
  • Emocinių, socialinių įgūdžių ugdymo programos: ,,Zipio draugai” (vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėse), ,,Kimočis”(vykdoma lopšelio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse ).
DIENOS RITMAS Maitinimų, žaidimų ir poilsio laikas skirtingas visose grupėse, priklausomai nuo vaikų amžiaus.
Laikas
Mūsų dienelė
7.00 – 8.30
Vaikų atvykimas, priėmimas. Žaisminga mankšta, žaidimai pagal vaikų pomėgius, pokalbiai, įspūdžiai iš namų, individualūs pokalbiai su tėvais
8.30 – 9.00
Pusryčiai.
9.00 – 11.45
Organizuota/ugdomoji bei laisva vaikų veikla grupėje ir/ar lauke. Ryto ratas, pasirenkama individuali veikla ir veikla grupelėmis, saviraiška, judrieji žaidimai, pramogos, aplinkos tyrimas, muzikos, kūno kultūros, specialistų užsiėmimai, pasivaikščiojimas, išvykos, gamtos stebėjimas, žaidimai pagal pomėgius.
11.45 – 13.00
Pietūs/ pasiruošimas miegui.
13.00 – 15.30
Poilsis. Pasakų skaitymas, pietų miegas arba rami veikla.
15.45 – 16.10
Vakarienė.
16.10 – 17.30

Organizuota bei laisva vaikų veikla grupėje ir/ar lauke, vaikų išleidimas į namus. Popietės ratas-visos grupės veikla, dienos įspūdžiai, nuveiktų darbų aptarimas, planai rytdienai, žaidimai, susitikimas su tėvais, konsultavimas.

17.30 – 19.00
Veikla prailgintose grupėse, vaikų pasiėmimas iš darželio.