Metinis veiklos planas

ŠAKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ VEIKLOS PLANAS 2021 m.

ŠAKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „KLEVELIS“ VEIKLOS PLANAS 2020_m.

Šakių lopšelio – darželio ,,Klevelis“ veiklos planas 2019 m., patvirtinta direktoriaus 2018-12-29 įsak. VK-41 (dokumentas patalpintas www.musudarzelis.lt sistemoje bendruose dokumentuose).