Metinė veiklos programa

ŠAKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO VEIKLOS PROGRAMA 2020_m.

Šakių lopšelio – darželio ,,Klevelis“ veiklos programa 2019 m., patvirtinta direktoriaus 2018-12-29 įsak. VK-41 (dokumentas patalpintas www.musudarzelis.lt sistemoje bendruose dokumentuose).