Pedagogų kvalifikacijos kėlimas

Visą gegužės mėnesį mūsų darželyje vyko tęstinė 40 val. programa „IKT taikymas ikimokyklinio ir piešmokyklinio ugdymo(si) procese“. Tai vidiniai įstaigos mokymai, kurių metu ZOOM platformoje pedagogės mokėsi dirbti su įvairiomis technologijomis: Microsoft Office programomis Word ir PowerPoint, video ir foto apdorojimo programomis, mokėsi kurti interaktyvias knygas, panaudoti Google diską savo darbe bei kaip ugdyti vaikų ankstyvuosius programavimo įgūdžius panaudojant paprastus konstruktorius, Ozbot robotuką bei edukacinę bitutę. Visų mokymų metu pedagogės aktyviai dalinosi turimomis žiniomis bei darbine patirtimi.