Praktiniai mokymai

Dalyvavome Europos Sąjungos investicinių fondų paramos projekte „PRE-K (Darželis visiems) ugdymo metodikos diegimas priešmokykliniame ugdyme“, kuris truko du metus.  2021 metais vasario-birželio mėnesiais mūsų darželio mokytojos dalyvavo Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajono savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo (Nr. 09.2-1-ESFA-K-728-02-0056) praktiniuose mokymuose tema „PRE-K ugdymo metodikos diegimas priešmokykliniame ugdyme“. Šiuos mokymus organizavo VŠĮ Robotikos mokykla, kurie buvo finansuojami iš Europos Sąjungos investicinių fondų. Šio projekto metu buvo atnaujinta darželio ikimokyklinio ugdymo programa, kuri buvo susieta su PRE-K (Darželis visiems) metodika. Labai džiaugiamės, kad mokytojos įgijo kompetencijų praktiškai diegiant šį ugdymo metodą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Mes, kaip ir kitos dalyvavusios įstaigos, ne tik įgijome naujų žinių bei įgūdžių, praplėtėme socialinių partnerių ratą, bet ir pasipildėme savo ugdymo/si aplinkas naujomis vertingomis priemonėmis, kurios skirtos PRIE-K ugdymo metodikos efektyviam įgyvendinimui.