Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms.