Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinė-praktinė konferencija ,,Inovatyvus darželis su STEAM“

Šiandien prasidėjo respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinė-praktinė konferencija “Inovatyvus darželis su STEAM” (I-oji dalis), kurioje pranešimą skaitė ir savo patirtimi, apie projektinę veiklą taikant STEAM metodą, dalinosi mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės Inga Sorakienė ir Dialeta Bendoraitienė (“Smalsučių” lauko gr.). Pranešimo metu pedagogės pristatė ilgalaikį darželio projektą “Klevelio STEAM kūrybinė laboratorija”, organizuotą ir vykdytą tarptautinį projektą “Kas gyvena po lapu?” bei dalinosi patirtimi apie dalyvavimą tarptautiniame eTwinning projekte “Kalėdos su STEM”. Pranešimo klausėsi 226 respublikos pedagogai.