Tarptautinis virtualus projektas “Linkėjimai Lietuvai”

O Lietuva mano!.. Kaip ištylėti,

Kaip išlaikyti man laimę tą –

Jausti Tave, matyti, mylėti,

Būt su Tavim visada visada…

 (Eil. „Lietuva“ J. Degutytė)

 Vasario – Kovo mėnesiais organizavome ir vykdėme tarptautinį virtualų projektą „Linkėjimai Lietuvai“, kuris buvo skirtas Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo ir  Kovo 11-ąjai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienoms paminėti.

Projekto tikslas padėti atsiskleisti talentingiems ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo amžiaus vaikams  meno srityse, kad vaikai ugdytųsi ir puoselėtų meninio žodžio suvokimą, atmintį, saviraišką. Siekėme, jog atsiskleistų vaikų kūrybiškumas, originalumas, vaikai patirtų dvasinį pakilimą, džiaugsmą, ugdytųsi tautinį ir pilietinį sąmoningumą, patriotinius jausmus tėvynei. Siekėme paskatinti šeimos ar lietuvių bendruomenės kitoje šalyje įsitraukimą.

Projekto metu sulaukėme gausaus dalyvių būrio iš  mūsų rajono, Marijampolės,  Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų. Taip pat prisijungė Airijos lituanistinės mokyklos: Dublino „4 Vėjai“ ir Monaghano „Lietuvos vaikai“.  Dalyviai dainavo dainas apie Lietuvą, deklamavo eilėraščius, šoko, piešė, tapė, kūrė sniego skulptūras, gamino įvairiausius darbelius. Kūrybiški linkėjimai Lietuvai „sugulė“ į bendrą, visas projekto veiklas apjungiantį, filmą.

Filmo nuorodos: