Administracija

Direktorė Vilija Butikienė, II vadybinė

kvalifikacinė kategorija.

Išsilavinimas:

ŠPI Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetas, 1983 m.

Šiaulių universiteto edukologijos fakultetas (švietimo vadyba), 2008 m.

Edukologijos magistro laipsnis.

Tel.nr. (8-345) 60185

El.paštas vilijabutikiene@gmail.com

 

 

 

 

   Direktorės pavaduotoja ugdymui Eglita Plaušinienė,

   III vadybinė kvalifikacinė kategorija.

   Išsilavinimas:

Klaipėdos universiteto pedagogikos fakultetas (vaikystės pedagogika ir socialinė pedagogika), 2006 m.

Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakultetas (švietimo vadyba), 2013 m. Edukologijos magistro      laipsnis.

Tel.nr. (8-345) 60185

El.paštas eglita.plausinene@gmail.com

 

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Jovita Verseckaitė

Tel.nr. (8-345) 60185

El.paštas verseckaite1@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buhalterė Dalija Liepuonienė

Tel.nr. (8-345) 60186

El.paštas klevelis@sakiai.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apskaitininkė, sekretorė Irena Kriauzienė

Tel.nr. (8-345) 60186,

El.paštas klevelis@sakiai.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenų apsaugos pareigūnas : el.p. asmensduomenys@sdg.lt