Pedagogai

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Vaidutė Lazdauskienė Aukštasis universitetinis Socialinė pedagogė,

auklėtoja

Vyr. socialinio pedagogo, auklėtojo
2. Aldona Stanislovaitienė Aukštasis

universitetinis

Logopedė-spec.pedagogė Logopedo

metodininko

3. Džordana Gurskytė Aukštasis

universitetinis

Meninio ugdymo pedagogė Mokytojo
4. Dialeta Bendoraitienė Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Auklėtojo

metodininko

5. Nida Šimanauskienė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtojo
6. Laimutė Čėsnienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
7. Birutė Karūnaitienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
8. Daiva Masteikienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
9. Rima Martinkevičienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
10. Rasa Merkšaitienė Aukštasis universitetinis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
11. Valė Gylienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
12. Rasa Leščevičienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
13. Skirma Virbylienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
14. Alvyra Kasparaitienė Aukštasis universitetinis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
15. Algima Duknevičienė Aukštasis universitetinis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
16. Inga Sorakienė Aukštasis universitetinis Auklėtoja  Vyr. auklėtojo
17. Daiva Navickienė  Aukštesnysis Auklėtoja   Auklėtojo
18. Odeta Bočkienė Aukštasis universitetinis Psichologė Psichologo
19. Gitana Kaunienė Aukštasis universitetinis Logopedė – specialioji pedagogė  Vyr. specialiojo pedagogo