Pedagogai

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Vaidutė Lazdauskienė Aukštasis universitetinis Socialinė pedagogė, auklėtoja Vyr. socialinio pedagogo, vyr. auklėtojo
2. Aldona Stanislovaitienė Aukštasis universitetinis Logopedė-spec.pedagogė Logopedo metodininko
3. Džordana Gurskytė Aukštasis universitetinis Meninio ugdymo pedagogė Mokytojo
4. Dialeta Bendoraitienė Aukštesnysis Auklėtoja  Auklėtojo metodininko
5. Nida Šimanauskienė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtojo
6. Laimutė Čėsnienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
7. Birutė Karūnaitienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
8. Daiva Masteikienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
9. Rima Martinkevičienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
10. Rasa Merkšaitienė Aukštasis universitetinis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
11. Valė Gylienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
12. Rasa Leščevičienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
13. Skirma Virbylienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
14. Alvyra Kasparaitienė Aukštasis universitetinis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
15. Algima Duknevičienė Aukštasis universitetinis Auklėtoja Vyr. auklėtojo
16. Inga Sorakienė Aukštasis universitetinis Auklėtoja  Auklėtojo metodininko
17. Daiva Navickienė  Aukštesnysis Auklėtoja   Auklėtojo
18. Odeta Bočkienė (vaiko auginimo atostogose)
Aukštasis universitetinis Psichologė Psichologo
19. Gitana Kaunienė Aukštasis universitetinis Logopedė – specialioji pedagogė  Vyr. specialiojo pedagogo