Pedagogai

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Išsilavinimas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Vaidutė Lazdauskienė Aukštasis universitetinis Socialinė pedagogė, mokytoja Vyr. socialinio pedagogo, vyr. mokytojo
2. Aldona Stanislovaitienė Aukštasis universitetinis Logopedė-spec.pedagogė Logopedo metodininko
3. Džordana Gurskytė Aukštasis universitetinis Meninio ugdymo pedagogė Mokytojo
4. Dialeta Bendoraitienė Aukštesnysis Mokytoja Mokytojo metodininko
5. Nida Šimanauskienė Aukštasis universitetinis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyr. mokytojo
6. Laimutė Čėsnienė Aukštesnysis Mokytoja Vyr. mokytojo
7. Daiva Masteikienė Aukštesnysis Mokytoja Vyr. mokytojo
8. Rima Martinkevičienė Aukštesnysis Mokytoja Vyr. mokytojo
9. Rasa Merkšaitienė Aukštasis universitetinis Mokytoja Vyr. mokytojo
10. Valė Gylienė Aukštesnysis Mokytoja Vyr. mokytojo
11. Rasa Leščevičienė Aukštesnysis Mokytoja Vyr. mokytojo
12. Skirma Virbylienė Aukštesnysis Mokytoja Vyr. mokytojo
13. Alvyra Kasparaitienė Aukštasis universitetinis Mokytoja Vyr. mokytojo
14. Algima Duknevičienė Aukštasis universitetinis Mokytoja Vyr. mokytojo
15. Inga Sorakienė Aukštasis universitetinis Mokytoja Mokytojo metodininko
16. Daiva Navickienė  Aukštesnysis Mokytoja Mokytojo
17. Odeta Bočkienė (vaiko auginimo atostogose)
Aukštasis universitetinis Psichologė Psichologo
18.
Bernadeta Garmutė-Gaulienė
Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Mokytojo
19.
Jolita Vaišnorienė
Aukštasis Mokytoja
Vyr. mokytojos
20. Gitana Kaunienė Aukštasis universitetinis Logopedė – specialioji pedagogė  Vyr. specialiojo pedagogo
21.
Judita Pėžaitė
Aukštasis universitetinis Logopedė – specialioji pedagogė Logopedo