Įstaigos tarybos, komisijos, darbo grupės

 

KĮ (Koordinacinė įsivertinimo) grupė:
Vaiko gerovės komisija:
Metodinė taryba:
Algima Duknevičienė,
Nida Šimanauskienė,
Birutė Karūnaitienė,
Rasa Merkšaitienė,
Rasa Leščevičienė,
Vaidutė Lazdauskienė.
Pirmininkė – Eglita Plaušinienė.
Sekretorė – Daiva Masteikienė.
Nariai:
Vilija Butikienė,
Aldona Stanislovaitienė,
Vaidutė Lazdauskienė,
Gitana Kaunienė,
Odeta Bočkienė,
Nida Šimanauskienė,

Inga Sorakienė.

  Pirmininkė – Dialeta Bendoraitienė.
  Sekretorė – Vaidutė Lazdauskienė.
  Nariai:
  Aldona Stanislovaitienė,
  Inga Sorakienė,
  Džordana Gurskytė.
Mokytojų taryba:
Darželio taryba:
Pedagogų atestacijos komisija:
Pirmininkė – Vilija Butikienė.
Sekretorė – Algima Duknevičienė.
Nariai – visi įstaigos pedagogai ir specialistai.
Pirmininkė–Algima Duknevičienė.
Sekretorė – Irena Kriauzienė.                       Nariai:
Vaidutė Lazdauskienė,
Nida Šimanauskienė,
Daiva Masteikienė,
Jovita Verseckaitė,
Sonata Sinkevičienė.

 

Pirmininkė – Eglita Plaušinienė.
Sekretorė – Rasa Leščevičienė.
Nariai:
Vaidutė Lazdauskienė,
Dialeta Bendoraitienė,
Ingrida Kasparavičienė (švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė).
Darbo taryba:
Pirmininkė – Inga Sorakienė.

Nariai:

Irena Kriauzienė, Daiva Navickienė.