Įstaigos tarybos, komisijos, darbo grupės

 

KĮ (Koordinacinė įsivertinimo) grupė:
Vaiko gerovės komisija:
Metodinė taryba:
 1. Algima Duknevičienė,
 2. Nida Šimanauskienė,
 3. Rasa Merkšaitienė,
 4. Rasa Leščevičienė,
 5. Daiva Masteikienė,
 6. Vaidutė Lazdauskienė.
 1. Pirmininkė – Gitana Kaunienė.
 2. Sekretorė – Daiva Masteikienė.
 3. Nariai:
 4. Eglita Plaušinienė,
 5. Aldona Stanislovaitienė,
 6. Vaidutė Lazdauskienė,
 7. Rasa Leščevičienė,
 8. Nida Šimanauskienė.
 1. Pirmininkė – Inga Sorakienė.
 2. Pavaduotoja – Dialeta Bendoraotienė.
 3. Sekretorė – Skirma Virbylienė.      Nariai:
 4. Nida Šimanauskienė,
 5. Vaidutė Lazdauskienė.
Mokytojų taryba:
Darželio taryba:
Pedagogų atestacijos komisija:
 1. Pirmininkė – Vilija Butikienė.
 2. Sekretorė – Algima Duknevičienė.
 3. Nariai – visi įstaigos pedagogai ir specialistai.
 1. Pirmininkė–Algima Duknevičienė.
 2. Sekretorė – Irena Kriauzienė.               Nariai:
 3. Vaidutė Lazdauskienė,
 4. Nida Šimanauskienė,
 5. Daiva Masteikienė,
 6. Jovita Verseckaitė,
 7. Sonata Sinkevičienė.

 

 1. Pirmininkė – Eglita Plaušinienė.
 2. Sekretorė – Rasa Leščevičienė.                  Nariai:
 3. Vaidutė Lazdauskienė,
 4. Dialeta Bendoraitienė,
 5. Ingrida Kasparavičienė (švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė).
Darbo taryba:
Sveikatą stiprinančio veiklą organizuojanti darbo grupė:
Interneto svetainės kūrimo darbo grupė:
 1. Pirmininkė – Jovita Verseckaitė.   Nariai:
 2. Daiva Masteikienė,
 3. Skirma Virbylienė.
 1. Vilija Butikienė,
 2. Eglita Plaušinienė,
 3. Vaidutė Lazdauskienė
 4. Nida Šimanauskienė,
 5. Inga Sorakienė,
 6. Algima Duknevičienė,
 7. Jovita Verseckaitė,
 8. Daiva Masteikienė,
 9.  Aušra Mockevičiūtė (Marijampolės apskrities vyresniojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja ( bendruomenės pareigūnė),
 10.  Justė Šilingė Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė,
 11.  Gintarė Bubnytė – Smirnovienė, ugdytinių mama.
 1. Vilija Butikienė,
 2. Eglita Plaušinienė,
 3. Inga Sorakienė,
 4. Vaidutė Lazdauskienė,
 5. Algima Duknavičienė.